Kaktusová skalka

Byl jsem vyzván pořadateli třetího ročníku srazu mrazuvzdorných kaktusářů, který se konal  tradičně v únoru v Počaplech, abych popovídal v rámci cyklu přednášek o svých zkušenostech s pěstováním mrazuvzdorných kaktusů pod širým nebem. O kaktusových skalkách už bylo popsáno dost papíru, já jsem tam představil svou cestu, jak venčím já své mrazuvzdorce. Jestli totiž něco vadí echinocereusům, pak jsou to přehřáté skleníky bez dostatku vzduchu, místa a bez výraznějšího střídání denních a nočních teplot.

Skicy znázorňují stavbu skalky, její orientaci, obvodové zdi, zasazení do okolního terénu a vrstvy substrátů. Ilustračně nakreslené kameny na obrázku jsem okomentoval tím, že jsou na skalce rozmístěny i větší ploché kameny, abych se po ní mohl bezpečně pohybovat z důvodu pletí, opylování či nové výsadby. Kameny v pozadí skalky zase naznačují, že jsem jejich umístěním chtěl vizuálně rozbít rovnou horizontální linii zadní stěny. Z nákresů je také patrný rozdíl výšky mezi přední pohledovou stranou skalky a její stranou zadní – skalka je ve svahu.

Na fotografiích je vidět pokrytí betonových tvárnic hnědočervenou vrstvou marmolitu, barevně podobnou s použitými kameny a povrchem substrátu skalky, tak aby betonová konstrukce co nejméně rušila její přírodní vzhled. Kostrou každé skalky jsou samozřejmě kameny, já jsem použil v okolí se vyskytující porcelanit. Svými bizarními tvary, rozpraskaným, zbrázděným povrchem může připomínat tuf či travertin. Je to však kámen velmi tvrdý, vzniklý kontaktem jílu se žhavým magmatem nebo při vyhoření uhelných slojí. Povrch pěstebního substrátu jsem pokryl cca třícentimetrovou vrstvou lávy o hrubosti jednoho centimetru. Ta zamezí splavování zeminy a omezí výskyt plevele.

V polovině, někdy až koncem září je skalka přikryta prozatímně zkonstruovanou polykarbonátovou stříškou, kterou demontuji začátkem dubna. Řídím se vždy aktuálními teplotami a prognózou očekávaných srážek. Co se týká hnojení, téměř nehnojím. Málokdy totiž skalku zalévám, je zalévána deštěm. Zda se kaktusům ve volné výsadbě daří, posuďte sami z přiložených fotografií.

Svatopluk Matějka

 

Nákresy skalky


Fotografie skalky a mrazuvzdorných rostlin